• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 65%
  • มูลค่ารวมของตลาด: 259.965B $
  • ปริมาณรวม: 45.208B $

FirstBlood (1ST) Social

ติดตามราคา FirstBlood แบบเรียลไทม์, ชาร์ตประวัติราคา 1ST และข้อมูลอื่นๆ

10.764M $
703 $
85,558,371
สื่อสังคม