• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 955.921B
  • ปริมาณรวม: $ 262.238B

Bitcoin Cash ABC (BCHA) ประวัติราคา

วิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนและประวัติราคาของ Bitcoin Cash ABC BCHA ในช่วงเวลาหนึ่งเดือน

$ 248.554M
$ 2.947M
18,572,921
$ 13.38 1.28%
11.00
0.000414
0.009914
ราคาย้อนหลัง
วันที่ (รายวัน) ราคา (USD) เปลี่ยนแปลง
27/1/21 00:00 $ 13.32 $ -0.000559 (0.00%)
26/1/21 00:00 $ 13.32 $ -0.245604 (-1.81%)
25/1/21 00:00 $ 13.56 $ -0.03895 (-0.29%)
24/1/21 00:00 $ 13.60 $ 0.195562 (1.46%)
23/1/21 00:00 $ 13.40 $ 0.07245 (0.54%)
22/1/21 00:00 $ 13.33 $ -0.758077 (-5.38%)
21/1/21 00:00 $ 14.09 $ -0.357255 (-2.47%)