• BTC มีการครอบงำ : 53%
  • ราคาตลาด: 175.918B $
  • ปริมาณรวม: 45.448B $
Databits DTB

Databits

0.037593 $ 33.56%

ราคาตลาด

855.152K $

ปริมาณ(24h)

10.295K $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
Bittrex BTC 100% 10.282K $