• BTC มีการครอบงำ : 53%
  • ราคาตลาด: 176.191B $
  • ปริมาณรวม: 43.510B $
Publica PBL

Publica

6.07 $ 706.99%

ราคาตลาด

112.733M $

ปริมาณ(24h)

97 $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)