• BTC-Dominanz: 56%
  • Marktkapitalisierung: 170.903B $
  • Volumen gesamt: 51.488B $

Bibox

Volumen (24Stdn)

739.907M $

Anzahl Paare

206

Verfügbare Paare:

Paar Volumen 24Stdn Preis 24Stdn Preis
EOS
EOSEOS/ETH
189.330M $ K: 4.32 $
G: 5.01 $
4.73 $ (-1.4%)
4.79 $
Bitcoin
BTCBTC/USDT
157.468M $ K: 5,133.58 $
G: 5,486.93 $
5,362.44 $ (-0.99%)
5,416.16 $
Ethereum
ETHETH/BTC
151.399M $ K: 150.29 $
G: 166.31 $
158.46 $ (-3.38%)
164.01 $
Ethereum
ETHETH/USDT
119.035M $ K: 150.50 $
G: 164.69 $
158.55 $ (-3.28%)
163.94 $
Litecoin
LTCLTC/USDT
31.886M $ K: 70.35 $
G: 74.39 $
73.59 $ (0.38%)
73.31 $
EOS
EOSEOS/USDT
15.853M $ K: 4.53 $
G: 4.80 $
4.73 $ (-1.48%)
4.80 $
Litecoin
LTCLTC/BTC
15.265M $ K: 68.61 $
G: 76.56 $
73.56 $ (0.35%)
73.30 $
Litecoin
LTCLTC/ETH
11.217M $ K: 66.75 $
G: 78.20 $
73.61 $ (0.41%)
73.31 $
EOS
EOSEOS/BTC
7.866M $ K: 4.43 $
G: 4.94 $
4.73 $ (-1.47%)
4.80 $
Ontology
ONTONT/USDT
7.460M $ K: 0.9887 $
G: 1.11 $
1.05 $ (-5.8%)
1.11 $
Bibox Token
BIXBIX/BTC
3.983M $ K: 0.322594 $
G: 0.371136 $
0.33719 $ (-4.59%)
0.353404 $
Ripple
XRPXRP/USDT
3.685M $ K: 0.2846 $
G: 0.3055 $
0.2996 $ (0.07%)
0.2994 $
Bibox Token
BIXBIX/ETH
3.168M $ K: 0.312495 $
G: 0.364836 $
0.336971 $ (-4.82%)
0.354026 $
Bibox Token
BIXBIX/USDT
2.576M $ K: 0.3256 $
G: 0.3603 $
0.3368 $ (-5.34%)
0.3558 $
Ontology
ONTONT/BTC
2.446M $ K: 0.982311 $
G: 1.12 $
1.05 $ (-5.96%)
1.11 $
Ontology
ONTONT/ETH
2.205M $ K: 0.981976 $
G: 1.13 $
1.05 $ (-5.77%)
1.11 $
Ripple
XRPXRP/BTC
1.524M $ K: 0.281577 $
G: 0.31045 $
0.299492 $ (-0.01%)
0.299514 $
Ripple
XRPXRP/ETH
1.329M $ K: 0.273598 $
G: 0.316386 $
0.299823 $ (0.09%)
0.299555 $
Ethereum Classic
ETCETC/BTC
1.281M $ K: 5.17 $
G: 5.82 $
5.46 $ (-3.41%)
5.65 $
Ethereum Classic
ETCETC/USDT
1.061M $ K: 5.12 $
G: 5.67 $
5.46 $ (-3.2%)
5.64 $
ONG
ONGONG/USDT
667.140K $ K: 0.4174 $
G: 0.4789 $
0.4354 $ (-7.3%)
0.4697 $
NEO
NEONEO/USDT
584.024K $ K: 9.39 $
G: 10.30 $
9.72 $ (-2.45%)
9.96 $
Hyperion
HYNHYN/ETH
537.670K $ K: 0.048613 $
G: 0.05543 $
0.053228 $ (-1.76%)
0.054181 $
Ethereum Classic
ETCETC/ETH
475.538K $ K: 5.12 $
G: 5.88 $
5.46 $ (-3.22%)
5.64 $
NEO
NEONEO/BTC
387.206K $ K: 9.29 $
G: 10.46 $
9.73 $ (-2.74%)
10.00 $
TTC Protocol
TTCTTC/ETH
344.866K $ K: 0.062108 $
G: 0.085685 $
0.071665 $ (-10.24%)
0.079836 $
Capricoin
CPCCPC/ETH
339.855K $ K: 0.012032 $
G: 0.016026 $
0.013963 $ (-11.26%)
0.015736 $
Dash
DASHDASH/USDT
317.845K $ K: 106.72 $
G: 117.87 $
110.36 $ (-5%)
116.17 $
Sentinel Protocol
UPPUPP/ETH
316.247K $ K: 0.01303 $
G: 0.015711 $
0.014144 $ (-5.15%)
0.014912 $
ONG
ONGONG/BTC
314.118K $ K: 0.410686 $
G: 0.480984 $
0.435591 $ (-6.44%)
0.465573 $
NEO
NEONEO/ETH
301.837K $ K: 9.12 $
G: 10.42 $
9.74 $ (-2.52%)
9.99 $
High Performance Blockchain
HPBHPB/BTC
282.495K $ K: 0.321465 $
G: 0.37163 $
0.336011 $ (-4.38%)
0.3514 $
CWV Chain
CWVCWV/BTC
255.278K $ K: 0.004364 $
G: 0.004938 $
0.004665 $ (1.34%)
0.004604 $
ONG
ONGONG/ETH
254.170K $ K: 0.411277 $
G: 0.485528 $
0.436093 $ (-6.23%)
0.465064 $
TTC Protocol
TTCTTC/BTC
237.603K $ K: 0.062168 $
G: 0.086309 $
0.070784 $ (-12.93%)
0.081297 $
Hyperion
HYNHYN/BTC
228.072K $ K: 0.050001 $
G: 0.05882 $
0.053142 $ (-2.56%)
0.054541 $
KEY
KEY2KEY2/ETH
223.260K $ K: 0.003052 $
G: 0.003546 $
0.003374 $ (1.43%)
0.003326 $
CanonChain
CZRCZR/ETH
202.043K $ K: 0.013536 $
G: 0.015397 $
0.014358 $ (-4.07%)
0.014967 $
CWV Chain
CWVCWV/USDT
185.190K $ K: 0.0045 $
G: 0.0048 $
0.0046 $ (0%)
0.0046 $
High Performance Blockchain
HPBHPB/USDT
180.091K $ K: 0.3256 $
G: 0.3677 $
0.3351 $ (-4.67%)
0.3515 $
High Performance Blockchain
HPBHPB/ETH
178.585K $ K: 0.312668 $
G: 0.369714 $
0.335145 $ (-4.31%)
0.350241 $
Grin
GRINGRIN/BTC
164.770K $ K: 2.23 $
G: 2.74 $
2.33 $ (-6.65%)
2.50 $
Bitcoin SV
BCHSVBCHSV/USDT
149.696K $ K: 48.32 $
G: 52.67 $
50.50 $ (-0%)
50.51 $
Cred
LBALBA/ETH
147.515K $ K: 0.054246 $
G: 0.066228 $
0.061911 $ (-4.34%)
0.06472 $
High Performance Blockchain
HPBHPB/BIX
146.149K $ K: 0.308232 $
G: 0.378315 $
0.335391 $ (-1.25%)
0.339636 $
CarBlock
CARCAR/ETH
114.820K $ K: 0.000901 $
G: 0.001072 $
0.000951 $ (-10.86%)
0.001067 $
Dash
DASHDASH/BTC
102.945K $ K: 105.60 $
G: 119.77 $
110.69 $ (-4.69%)
116.15 $
Lambda
LAMBLAMB/ETH
99.088K $ K: 0.073233 $
G: 0.085575 $
0.07715 $ (-6.38%)
0.082412 $
Fantom
FTMFTM/ETH
90.891K $ K: 0.008091 $
G: 0.009666 $
0.008747 $ (-6.98%)
0.009403 $
KEY
KEY2KEY2/BTC
90.400K $ K: 0.00308 $
G: 0.003457 $
0.003378 $ (2.25%)
0.003304 $
Cred
LBALBA/BTC
77.774K $ K: 0.055956 $
G: 0.065898 $
0.061829 $ (-4.39%)
0.064669 $
Bitcoin
BTCBTC/GUSD
75.304K $ K: 4,936.68 $
G: 5,852.40 $
5,378.84 $ (-0.69%)
5,416.35 $
Huobi Token
HTHT/USDT
69.034K $ K: 2.13 $
G: 2.33 $
2.22 $ (-4.12%)
2.32 $
Huobi Token
HTHT/ETH
60.032K $ K: 2.09 $
G: 2.43 $
2.23 $ (-4.07%)
2.32 $
Huobi Token
HTHT/BTC
59.711K $ K: 2.11 $
G: 2.38 $
2.22 $ (-4.2%)
2.32 $
Insights Network
INSTARINSTAR/BTC
57.522K $ K: 0.009856 $
G: 0.012565 $
0.010832 $ (-12.67%)
0.012403 $
Cred
LBALBA/USDT
57.265K $ K: 0.0572 $
G: 0.0649 $
0.0617 $ (-4.93%)
0.0649 $
BUMO
BUBU/ETH
55.364K $ K: 0.030506 $
G: 0.036253 $
0.033652 $ (-0.58%)
0.033848 $
Insights Network
INSTARINSTAR/ETH
47.592K $ K: 0.009667 $
G: 0.012459 $
0.010718 $ (-12.01%)
0.01218 $
Cred
LBALBA/BIX
45.719K $ K: 0.054359 $
G: 0.067225 $
0.06176 $ (-2.44%)
0.063307 $
Telcoin
TELTEL/ETH
45.167K $ K: 0.000531 $
G: 0.000619 $
0.000595 $ (-0.09%)
0.000595 $
Bottos
BTOBTO/ETH
44.680K $ K: 0.008824 $
G: 0.010209 $
0.009432 $ (-6.82%)
0.010123 $
Docademic
MTCMTC/BTC
39.615K $ K: 0.002618 $
G: 0.003018 $
0.002896 $ (2.82%)
0.002816 $
Bibox Token
BIXBIX/GUSD
38.839K $ K: 0.311149 $
G: 0.379365 $
0.335443 $ (-5.98%)
0.356774 $
Dash
DASHDASH/ETH
36.198K $ K: 104.94 $
G: 119.17 $
110.70 $ (-4.73%)
116.19 $
Docademic
MTCMTC/USDT
35.177K $ K: 0.0028 $
G: 0.003 $
0.0029 $ (3.57%)
0.0028 $
Capricoin
CPCCPC/BTC
33.201K $ K: 0.012577 $
G: 0.016186 $
0.014103 $ (-9.59%)
0.015599 $
BUMO
BUBU/BIX
32.418K $ K: 0.030136 $
G: 0.036385 $
0.033618 $ (-1.21%)
0.03403 $
Bitcoin
BTCBTC/DAI
31.690K $ K: 4,842.87 $
G: 5,699.72 $
5,281.68 $ (-3.35%)
5,464.73 $
TrustNote
TTTTTT/ETH
31.603K $ K: 0.003213 $
G: 0.003699 $
0.003471 $ (-1.48%)
0.003523 $
Docademic
MTCMTC/ETH
30.492K $ K: 0.002619 $
G: 0.003073 $
0.002911 $ (2.11%)
0.002851 $
NPER
NPERNPER/ETH
30.490K $ K: 0.002706 $
G: 0.003391 $
0.002984 $ (1.23%)
0.002948 $
Optimal Shelf Availability Token
OSAOSA/ETH
30.052K $ K: 0.004455 $
G: 0.00582 $
0.004796 $ (-15.59%)
0.005682 $
Fantom
FTMFTM/BTC
29.173K $ K: 0.00806 $
G: 0.009712 $
0.008902 $ (-5%)
0.00937 $
TrustNote
TTTTTT/BTC
28.907K $ K: 0.003234 $
G: 0.003731 $
0.003486 $ (-0.99%)
0.003521 $
Optimal Shelf Availability Token
OSAOSA/BTC
28.722K $ K: 0.004466 $
G: 0.005816 $
0.004826 $ (-15.14%)
0.005687 $
BUMO
BUBU/USDT
28.491K $ K: 0.0325 $
G: 0.0355 $
0.0342 $ (1.18%)
0.0338 $
Fusion
FSNFSN/ETH
28.072K $ K: 0.547971 $
G: 0.650493 $
0.604786 $ (-1.38%)
0.613248 $
Bytom
BTMBTM/BTC
28.042K $ K: 0.091429 $
G: 0.104965 $
0.097811 $ (-0.83%)
0.098628 $
BUMO
BUBU/BTC
26.085K $ K: 0.031366 $
G: 0.035775 $
0.033301 $ (-1.63%)
0.033851 $
Hdac
HDACHDAC/BTC
26.026K $ K: 0.035884 $
G: 0.046145 $
0.041023 $ (-8.19%)
0.044683 $
Rate3
RTERTE/ETH
22.883K $ K: 0.001774 $
G: 0.002207 $
0.001974 $ (-7.73%)
0.002139 $
IoT Chain
ITCITC/BTC
22.795K $ K: 0.113503 $
G: 0.129272 $
0.122746 $ (-3.6%)
0.127334 $
Fusion
FSNFSN/BTC
22.671K $ K: 0.555659 $
G: 0.632698 $
0.604293 $ (-1.52%)
0.613597 $
Bytom
BTMBTM/ETH
21.763K $ K: 0.0888 $
G: 0.106564 $
0.097905 $ (-0.83%)
0.098725 $
Tron
TRXTRX/ETH
21.748K $ K: 0.021293 $
G: 0.025226 $
0.023373 $ (-0.7%)
0.023538 $
IoT Chain
ITCITC/ETH
21.161K $ K: 0.111367 $
G: 0.130103 $
0.121473 $ (-4.38%)
0.127037 $
RED
REDRED/ETH
18.875K $ K: 0.006998 $
G: 0.010375 $
0.007621 $ (-12.59%)
0.00872 $
Bytom
BTMBTM/USDT
18.590K $ K: 0.0945 $
G: 0.1035 $
0.0979 $ (-0.71%)
0.0986 $
U Network
UUUUUU/ETH
18.152K $ K: 0.00043 $
G: 0.000537 $
0.000469 $ (-0.94%)
0.000474 $
Telcoin
TELTEL/BTC
17.447K $ K: 0.000513 $
G: 0.000604 $
0.000536 $ (-0.99%)
0.000542 $
Tron
TRXTRX/BTC
17.424K $ K: 0.021818 $
G: 0.02524 $
0.023327 $ (-0.76%)
0.023506 $
Cardstack
CARDCARD/ETH
16.514K $ K: 0.000843 $
G: 0.001079 $
0.000888 $ (-6.78%)
0.000952 $
U Network
UUUUUU/BTC
15.411K $ K: 0.000411 $
G: 0.000549 $
0.000483 $ (11.38%)
0.000433 $
TTC Protocol
TTCTTC/BIX
14.209K $ K: 0.063505 $
G: 0.085155 $
0.071007 $ (-11.14%)
0.079912 $
Gemini Dollars
GUSDGUSD/USDT
13.922K $ K: 0.976 $
G: 1.05 $
1.05 $ (6.35%)
0.9872 $
Ethereum
ETHETH/GUSD
13.827K $ K: 145.30 $
G: 175.60 $
158.93 $ (-3.09%)
164.00 $
Maker
MKRMKR/BTC
12.260K $ K: 468.56 $
G: 574.36 $
490.38 $ (-13.35%)
565.91 $
Maker
MKRMKR/ETH
12.250K $ K: 465.11 $
G: 571.30 $
489.99 $ (-13.38%)
565.66 $
Hdac
HDACHDAC/ETH
11.848K $ K: 0.035217 $
G: 0.046112 $
0.040727 $ (-11.27%)
0.045902 $
Jibrel Network
JNTJNT/BTC
11.718K $ K: 0.043635 $
G: 0.054101 $
0.0466 $ (-7.59%)
0.050424 $
Bytom
BTMBTM/BIX
11.623K $ K: 0.08808 $
G: 0.107841 $
0.098012 $ (-1.35%)
0.099349 $
Decentraland
MANAMANA/ETH
11.296K $ K: 0.046399 $
G: 0.054409 $
0.051602 $ (-0.78%)
0.052008 $
Jibrel Network
JNTJNT/ETH
11.193K $ K: 0.043069 $
G: 0.052719 $
0.046601 $ (-7.56%)
0.050413 $
Decentraland
MANAMANA/BTC
10.677K $ K: 0.046664 $
G: 0.053772 $
0.051533 $ (-0.89%)
0.051995 $
RED
REDRED/BIX
10.200K $ K: 0.007023 $
G: 0.01099 $
0.007719 $ (-12.92%)
0.008864 $
Spectre Utility Token
SXUTSXUT/ETH
9.850K $ K: 0.067725 $
G: 0.082052 $
0.077553 $ (2.82%)
0.075425 $
LGO Exchange
LGOLGO/BTC
9.797K $ K: 0.042301 $
G: 0.055089 $
0.051158 $ (13.66%)
0.045008 $
Ontology
ONTONT/BIX
8.431K $ K: 0.9768 $
G: 1.16 $
1.04 $ (-4.85%)
1.09 $
Fantom
FTMFTM/USDT
8.240K $ K: 0.0082 $
G: 0.0097 $
0.0084 $ (-9.68%)
0.0093 $
Bodhi
BOTBOT/ETH
8.032K $ K: 0.030108 $
G: 0.033684 $
0.031842 $ (-4.73%)
0.033421 $
Bodhi
BOTBOT/BTC
7.991K $ K: 0.030185 $
G: 0.033964 $
0.031799 $ (-4.84%)
0.033418 $
Insights Network
INSTARINSTAR/BIX
7.775K $ K: 0.009791 $
G: 0.0126 $
0.010575 $ (-14.77%)
0.012408 $
Ethereum
ETHETH/DAI
7.771K $ K: 155.36 $
G: 170.18 $
155.42 $ (-6.07%)
165.46 $
Spectre Utility Token
SXUTSXUT/BTC
7.032K $ K: 0.069919 $
G: 0.081646 $
0.077112 $ (2.21%)
0.075447 $
Fusion
FSNFSN/USDT
6.841K $ K: 0.5828 $
G: 0.6215 $
0.5999 $ (-1.96%)
0.6119 $
NPER
NPERNPER/BTC
6.749K $ K: 0.002669 $
G: 0.003292 $
0.003003 $ (-4.41%)
0.003141 $
RED
REDRED/BTC
6.655K $ K: 0.007187 $
G: 0.010754 $
0.007615 $ (-13.22%)
0.008774 $
Bezant
BZNTBZNT/ETH
6.545K $ K: 0.015914 $
G: 0.021887 $
0.017975 $ (-1.63%)
0.018272 $
Bezant
BZNTBZNT/BTC
6.489K $ K: 0.016376 $
G: 0.021619 $
0.017964 $ (-1.58%)
0.018252 $
Optimal Shelf Availability Token
OSAOSA/USDT
6.313K $ K: 0.0045 $
G: 0.0057 $
0.0047 $ (-16.07%)
0.0056 $
Bodhi [ETH]
BOEBOE/BTC
6.036K $ K: 0.030647 $
G: 0.034293 $
0.033086 $ (0.14%)
0.033039 $
Bodhi [ETH]
BOEBOE/ETH
5.934K $ K: 0.030076 $
G: 0.03446 $
0.033064 $ (-0.04%)
0.033079 $
Kambria
KATKAT/ETH
5.898K $ K: 0.00445 $
G: 0.005433 $
0.005075 $ (4.41%)
0.004861 $
Qtum
QTUMQTUM/BTC
5.822K $ K: 2.27 $
G: 2.55 $
2.37 $ (-5.4%)
2.51 $
CyberMiles
CMTCMT/BTC
5.688K $ K: 0.029107 $
G: 0.033854 $
0.030566 $ (-6.72%)
0.032768 $
LGO Exchange
LGOLGO/ETH
5.608K $ K: 0.041375 $
G: 0.055474 $
0.05161 $ (14.5%)
0.045072 $
Arcblock
ABTABT/BTC
5.517K $ K: 0.177314 $
G: 0.229024 $
0.211227 $ (5.32%)
0.20056 $
Gifto
GTOGTO/BTC
4.593K $ K: 0.029467 $
G: 0.035555 $
0.03137 $ (-9.78%)
0.034772 $
aelf
ELFELF/BTC
4.296K $ K: 0.163761 $
G: 0.181453 $
0.171866 $ (-4.22%)
0.179437 $
Bezant
BZNTBZNT/BIX
4.195K $ K: 0.015895 $
G: 0.022113 $
0.018017 $ (-1.93%)
0.018372 $
BitCapitalVendor
BCVBCV/BTC
4.129K $ K: 0.017403 $
G: 0.019918 $
0.018447 $ (-2.41%)
0.018902 $
CanonChain
CZRCZR/BTC
4.095K $ K: 0.013604 $
G: 0.015363 $
0.014425 $ (-3.5%)
0.014949 $
Sentinel Protocol
UPPUPP/BTC
3.935K $ K: 0.013142 $
G: 0.015309 $
0.013996 $ (-6.03%)
0.014894 $
Grin
GRINGRIN/ETH
3.897K $ K: 0.034096 $
G: 0.041448 $
0.034302 $ (-9.51%)
0.037908 $
BitCapitalVendor
BCVBCV/ETH
3.801K $ K: 0.017037 $
G: 0.019913 $
0.018864 $ (-0.22%)
0.018907 $
HeroNode
HERHER/ETH
3.696K $ K: 0.000402 $
G: 0.000459 $
0.000431 $ (-2.21%)
0.000441 $
CyberMiles
CMTCMT/ETH
3.640K $ K: 0.028854 $
G: 0.033939 $
0.0306 $ (-6.73%)
0.032807 $
Qtum
QTUMQTUM/USDT
3.406K $ K: 2.29 $
G: 2.52 $
2.37 $ (-5.71%)
2.51 $
Arcblock
ABTABT/ETH
3.274K $ K: 0.172774 $
G: 0.227954 $
0.211143 $ (5.3%)
0.200522 $
Qtum
QTUMQTUM/ETH
3.157K $ K: 2.25 $
G: 2.54 $
2.37 $ (-5.46%)
2.51 $
Sentinel Protocol
UPPUPP/USDT
3.119K $ K: 0.0133 $
G: 0.015 $
0.0139 $ (-6.71%)
0.0149 $
Raiden Network Token
RDNRDN/BTC
3.067K $ K: 0.263763 $
G: 0.318791 $
0.276541 $ (-8.42%)
0.301951 $
CWV Chain
CWVCWV/BIX
3.045K $ K: 0.004191 $
G: 0.005016 $
0.004656 $ (0.65%)
0.004626 $
Raiden Network Token
RDNRDN/ETH
2.879K $ K: 0.262508 $
G: 0.315862 $
0.276598 $ (-8.37%)
0.301872 $
Sentinel Protocol
UPPUPP/BIX
2.874K $ K: 0.013173 $
G: 0.015477 $
0.014127 $ (-5.75%)
0.014989 $
Genaro Network
GNXGNX/ETH
2.814K $ K: 0.021354 $
G: 0.024603 $
0.022566 $ (-3.5%)
0.023384 $
Genaro Network
GNXGNX/BTC
2.628K $ K: 0.021458 $
G: 0.024362 $
0.022522 $ (-3.52%)
0.023344 $
Bitcoin SV
BCHSVBCHSV/BTC
2.597K $ K: 46.32 $
G: 55.42 $
49.95 $ (-1.42%)
50.67 $
MyToken
MTMT/ETH
2.422K $ K: 0.002635 $
G: 0.00335 $
0.002776 $ (-7.26%)
0.002993 $
Game.com
GTCGTC/ETH
2.213K $ K: 0.009585 $
G: 0.011612 $
0.010341 $ (-8.74%)
0.011331 $
POA Network
POAPOA/BTC
2.134K $ K: 0.031264 $
G: 0.035555 $
0.032657 $ (-4.29%)
0.034122 $
eosDAC
EOSDACEOSDAC/ETH
2.134K $ K: 0.010008 $
G: 0.011975 $
0.010656 $ (-6.59%)
0.011408 $
aelf
ELFELF/ETH
1.855K $ K: 0.16048 $
G: 0.18286 $
0.171908 $ (-4.16%)
0.179374 $
Bitcoin SV
BCHSVBCHSV/ETH
1.850K $ K: 45.01 $
G: 55.01 $
49.99 $ (-1.22%)
50.61 $
Game.com
GTCGTC/BTC
1.814K $ K: 0.009856 $
G: 0.011577 $
0.01051 $ (-7.15%)
0.01132 $
Refereum
RFRRFR/ETH
1.715K $ K: 0.002057 $
G: 0.002411 $
0.002291 $ (-1.44%)
0.002325 $
EthLend
LENDLEND/BTC
1.676K $ K: 0.00883 $
G: 0.010425 $
0.009438 $ (-7.8%)
0.010237 $
Rate3
RTERTE/BTC
1.666K $ K: 0.001745 $
G: 0.002195 $
0.001877 $ (-11.15%)
0.002112 $
BitTorrent
BTTBTT/ETH
1.649K $ K: 0.000608 $
G: 0.000692 $
0.00065 $ (-5.14%)
0.000685 $
MyToken
MTMT/BTC
1.607K $ K: 0.002618 $
G: 0.003237 $
0.002788 $ (-8.06%)
0.003033 $
eosDAC
EOSDACEOSDAC/BTC
1.599K $ K: 0.010164 $
G: 0.011962 $
0.010618 $ (-9.24%)
0.011699 $
Ink Protocol
XNKXNK/BTC
1.513K $ K: 0.004364 $
G: 0.005597 $
0.005094 $ (-5.94%)
0.005416 $
eosDAC
EOSDACEOSDAC/BIX
1.382K $ K: 0.01005 $
G: 0.012198 $
0.010636 $ (-6.88%)
0.011421 $
ProChain
PRAPRA/ETH
1.368K $ K: 0.022199 $
G: 0.026061 $
0.024355 $ (0.72%)
0.02418 $
POA Network
POAPOA/ETH
1.290K $ K: 0.030986 $
G: 0.035562 $
0.033557 $ (-1.75%)
0.034156 $
Ink Protocol
XNKXNK/ETH
1.193K $ K: 0.004465 $
G: 0.005543 $
0.005139 $ (-6.35%)
0.005487 $
EthLend
LENDLEND/ETH
1.055K $ K: 0.008861 $
G: 0.010435 $
0.009337 $ (-8.81%)
0.010239 $
Olympus Labs
MOTMOT/ETH
817 $ K: 0.021815 $
G: 0.025805 $
0.024513 $ (1.93%)
0.024049 $
Distributed Credit Chain
DCCDCC/ETH
760 $ K: 0.000903 $
G: 0.001087 $
0.001018 $ (3.49%)
0.000984 $
Time New Bank
TNBTNB/ETH
399 $ K: 0.004872 $
G: 0.005837 $
0.005219 $ (-9.34%)
0.005757 $
Distributed Credit Chain
DCCDCC/BTC
261 $ K: 0.000924 $
G: 0.001097 $
0.001019 $ (4.51%)
0.000975 $
HeroNode
HERHER/BTC
193 $ K: 0.000411 $
G: 0.000494 $
0.000483 $ (11.38%)
0.000433 $