• BTC-Dominanz: 56%
  • Marktkapitalisierung: 170.903B $
  • Volumen gesamt: 51.488B $

BigONE

Volumen (24Stdn)

5.893M $

Anzahl Paare

84

Verfügbare Paare:

Paar Volumen 24Stdn Preis 24Stdn Preis
Bitcoin
BTCBTC/USDT
1.341M $ K: 5,133.81 $
G: 5,485.80 $
5,369.72 $ (-0.87%)
5,416.95 $
EOS
EOSEOS/USDT
1.316M $ K: 4.54 $
G: 4.81 $
4.72 $ (-1.56%)
4.80 $
Ethereum
ETHETH/USDT
586.459K $ K: 150.40 $
G: 164.65 $
158.70 $ (-2.98%)
163.58 $
Candy
CANDYCANDY/ETH
437.191K $ K: 0.000017 $
G: 0.00002 $
0.000017 $ (-11.07%)
0.00002 $
GXChain
GXSGXC/BTC
339.034K $ K: 1.05 $
G: 1.23 $
1.11 $ (-8.28%)
1.21 $
Maggie
MAGMAG/BTC
315.726K $ K: 0.000616 $
G: 0.000768 $
0.000698 $ (-7.95%)
0.000758 $
Medicalchain
MTNMTN/EOS
224.214K $ K: 0.023113 $
G: 0.028426 $
0.025549 $ (-3.45%)
0.026461 $
EDUCare
EKTEKT/BTC
217.272K $ K: 0.021408 $
G: 0.029514 $
0.025023 $ (-5.15%)
0.026381 $
VeThor Token
VTHOVTHO/BTC
216.704K $ K: 0.000719 $
G: 0.000823 $
0.000752 $ (-0.87%)
0.000758 $
Qube
QUBEQUBE/ETH
90.375K $ K: 0.000775 $
G: 0.001011 $
0.000924 $ (3.98%)
0.000888 $
Medicalchain
MTNMTN/ETH
80.420K $ K: 0.02238 $
G: 0.028221 $
0.025138 $ (-9.28%)
0.02771 $
Medicalchain
MTNMTN/BTC
79.187K $ K: 0.02341 $
G: 0.028087 $
0.025882 $ (-4.06%)
0.026976 $
Crypto.com
MCOMCO/BTC
58.555K $ K: 4.28 $
G: 5.13 $
4.75 $ (2.01%)
4.65 $
Mixin
XINXIN/USDT
48.936K $ K: 165.81 $
G: 178.57 $
171.74 $ (-3.19%)
177.40 $
PressOne
PRSPRS/USDT
38.155K $ K: 0.046 $
G: 0.04978 $
0.04758 $ (0.25%)
0.04746 $
Hydro Protocol
HOTHOT/USDT
37.581K $ K: 0.001215 $
G: 0.001339 $
0.001259 $ (-2.27%)
0.001289 $
Mixin
XINXIN/BTC
35.636K $ K: 160.04 $
G: 180.91 $
171.83 $ (-2.88%)
176.92 $
Zcash
ZECZEC/BTC
34.043K $ K: 60.29 $
G: 67.74 $
63.94 $ (-2.78%)
65.77 $
VeChain
VETVET/BTC
31.453K $ K: 0.00575 $
G: 0.006583 $
0.006121 $ (-5.83%)
0.0065 $
Grin
GRINGRIN/BTC
30.353K $ K: 2.13 $
G: 2.79 $
2.38 $ (3.15%)
2.31 $
PressOne
PRSPRS/BTC
29.103K $ K: 0.043689 $
G: 0.05206 $
0.047737 $ (0.37%)
0.047561 $
Mixin
XINXIN/EOS
27.530K $ K: 161.31 $
G: 181.47 $
171.85 $ (-2.92%)
177.01 $
PressOne
PRSPRS/ETH
26.159K $ K: 0.042413 $
G: 0.052688 $
0.047642 $ (0.78%)
0.047275 $
EOS
EOSEOS/BTC
25.890K $ K: 4.45 $
G: 4.92 $
4.72 $ (-0.43%)
4.74 $
Ethereum
ETHETH/BTC
24.077K $ K: 150.66 $
G: 165.84 $
161.68 $ (-0.95%)
163.23 $
AWARE
ATAT/BTC
22.276K $ K: 0.003388 $
G: 0.006857 $
0.006336 $ (13.56%)
0.005579 $
Dogecoin
DOGEDOGE/USDT
20.043K $ K: 0.002422 $
G: 0.002593 $
0.00247 $ (-2.76%)
0.00254 $
Grin
GRINGRIN/USDT
19.724K $ K: 2.36 $
G: 2.61 $
2.37 $ (-1.4%)
2.40 $
EOS
EOSEOS/ETH
18.116K $ K: 4.35 $
G: 4.96 $
4.72 $ (-1.14%)
4.77 $
Mixin
XINXIN/ETH
16.894K $ K: 156.42 $
G: 186.05 $
172.98 $ (-2.08%)
176.67 $
Hydro Protocol
HOTHOT-BTC
16.354K $ K: 0.001181 $
G: 0.001536 $
0.001289 $ (-0.87%)
0.0013 $
Read
READREAD/BTC
13.111K $ K: 0.002002 $
G: 0.004334 $
0.002685 $ (-0.87%)
0.002708 $
Cybereits
CRECRE/ETH
11.216K $ K: 0.001504 $
G: 0.001976 $
0.001904 $ (16.42%)
0.001636 $
Bitcoin Cash
BCHBCHABC/USDT
10.723K $ K: 267.69 $
G: 279.45 $
269.44 $ (-3.26%)
278.51 $
Ripple
XRPXRP/USDT
8.854K $ K: 0.28695 $
G: 0.30498 $
0.29577 $ (-0.75%)
0.298 $
ATN
ATNATN/BTC
7.425K $ K: 0.034243 $
G: 0.06358 $
0.037588 $ (1%)
0.037214 $
Paytomat
PTIPTI/EOS
6.765K $ K: 0.004463 $
G: 0.006709 $
0.005199 $ (9.04%)
0.004768 $
TokenClub
TCTTCT/ETH
5.252K $ K: 0.043405 $
G: 0.047748 $
0.045833 $ (-3.38%)
0.047438 $
Endorsit
EDSEDS/ETH
4.782K $ K: 0.000038 $
G: 0.000046 $
0.000041 $ (-6.58%)
0.000044 $
TokenClub
TCTTCT/BTC
4.488K $ K: 0.044151 $
G: 0.049976 $
0.04618 $ (-4%)
0.048103 $
Qube
QUBEQUBE/BTC
2.797K $ K: 0.000873 $
G: 0.001042 $
0.000913 $ (-0.87%)
0.000921 $
Bitcoin SV
BCHSVBCHSV/USDT
2.581K $ K: 51.20 $
G: 53.99 $
52.98 $ (0.53%)
52.70 $
Ripple
XRPXRP/BTC
2.207K $ K: 0.281846 $
G: 0.308686 $
0.301188 $ (1.02%)
0.298149 $
Hi Mutual Society
HMCHMC/BTC
1.709K $ K: 0.002156 $
G: 0.003895 $
0.002685 $ (15.27%)
0.002329 $
Bitcoin SV
BCHSVBCHSV/BTC
1.464K $ K: 49.59 $
G: 54.95 $
53.50 $ (1.94%)
52.48 $
Primas
PSTPST/BTC
1.235K $ K: 0.027209 $
G: 0.035054 $
0.028996 $ (-15.57%)
0.034343 $
Litecoin
LTCLTC/BTC
685 $ K: 67.99 $
G: 75.95 $
74.34 $ (3.62%)
71.74 $
Qtum
QTUMQTUM/BTC
597 $ K: 2.31 $
G: 2.53 $
2.42 $ (-3.03%)
2.49 $
UnlimitedIP
UIPUIP/ETH
350 $ K: 0.010611 $
G: 0.011654 $
0.011196 $ (-3.3%)
0.011578 $
Ethereum Classic
ETCETC/BTC
327 $ K: 5.27 $
G: 5.64 $
5.51 $ (-1.16%)
5.57 $
Bitcoin Cash
BCHBCHABC/BTC
278 $ K: 265.41 $
G: 283.61 $
277.61 $ (-0.87%)
280.05 $
Time New Bank
TNBTNB/BTC
260 $ K: 0.005339 $
G: 0.005815 $
0.005692 $ (1.03%)
0.005634 $
InvestDigital
IDTIDT/ETH
253 $ K: 0.003373 $
G: 0.004064 $
0.003917 $ (-0.23%)
0.003926 $
Time New Bank
TNBTNB/ETH
207 $ K: 0.005166 $
G: 0.005685 $
0.005477 $ (-2.53%)
0.005619 $
EosBLACK
BLACKBLACK/EOS
206 $ K: 0.00908 $
G: 0.010573 $
0.010389 $ (-1.42%)
0.010539 $
UnlimitedIP
UIPUIP/BTC
188 $ K: 0.0115 $
G: 0.012672 $
0.012028 $ (-3.46%)
0.012459 $
Everipedia
IQIQ/EOS
174 $ K: 0.003337 $
G: 0.003556 $
0.003472 $ (-2.21%)
0.00355 $
IOStoken
IOSTIOST/BTC
151 $ K: 0.009754 $
G: 0.010642 $
0.010417 $ (-0.87%)
0.010509 $
IOStoken
IOSTIOST/ETH
150 $ K: 0.009478 $
G: 0.011196 $
0.010039 $ (-9.75%)
0.011123 $
Karma
KARMAKARMA/EOS
76 $ K: 0.00028 $
G: 0.000334 $
0.000328 $ (10.71%)
0.000296 $
ChatCoin
CHATCHAT/BTC
76 $ K: 0.007085 $
G: 0.00779 $
0.00741 $ (-3.66%)
0.007692 $
InvestDigital
IDTIDT/BTC
73 $ K: 0.003491 $
G: 0.003895 $
0.003705 $ (-3.66%)
0.003846 $
NEO
NEONEO/BTC
60 $ K: 9.45 $
G: 10.23 $
10.01 $ (0.42%)
9.97 $
OracleChain
OCTOCT/ETH
24 $ K: 0.04512 $
G: 0.049395 $
0.04761 $ (-2.98%)
0.049074 $
HorusPay
HORUSHORUS/EOS
22 $ K: 0.002043 $
G: 0.002163 $
0.002125 $ (-1.56%)
0.002159 $
Aeternity
AEAE/BTC
17 $ K: 0.570366 $
G: 0.609472 $
0.596576 $ (-0.87%)
0.601823 $
OmiseGO
OMGOMG/BTC
6 $ K: 1.46 $
G: 1.56 $
1.53 $ (-0.87%)
1.54 $