• BTC มีการครอบงำ : 65%
  • ราคาตลาด: 208.593B $
  • ปริมาณรวม: 166.611B $

แผนภูมิตลาดโลก

ติดตามราคาทั่วโลกของการแปลงเป็น cryptocurrencies แบบเรียลไทม์

มูลค่าตลาดรวม
Total Volume
BTC มีการครอบงำ