• BTC มีการครอบงำ : 67%
  • ราคาตลาด: 213.540B $
  • ปริมาณรวม: 50.350B $

แผนภูมิตลาดโลก

ติดตามราคาทั่วโลกของการแปลงเป็น cryptocurrencies แบบเรียลไทม์

มูลค่าตลาดรวม
Total Volume