• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 62%
 • มูลค่ารวมของตลาด: 526.770B $
 • ปริมาณรวม: 153.777B $

การขุด - เครื่องมือคำนวณแฮชโดยใช้ GPU และปริมาณการใช้ไฟฟ้า

คำนวณพลังของการ์ดจอของคุณ (GPU) สำหรับการขุด, พลังการแฮชและปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอัลกอริทึมที่แตกต่างกัน

การขุดโดยใช้ GPU

เลือกการ์จอ (GPU) ของคุณและคำนวณพลังการขุดรวมถึงการใช้ปริมาณไฟฟ้าสำหรับการขุดบนอัลกอริทึมที่แตกต่างกัน

อัลกอริทึม
เปิด/ปิด การใช้งานทั้งหมด

Ethash
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

Zash
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

CryptoNightR
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

RandomX
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

CNHeavy
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

CNFast
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

CNGPU
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

Cuckaroo(d)29
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

CuckooCycle
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

Cuckatoo31
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

Cuckatoo32
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

Cuckaroom29
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

NeoScrypt
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

EquihashZero
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

ZelHash
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

X25X
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

Beam
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

Aion
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

BCD
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

TimeTravel10
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

X16Rv2
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

Lyra2REv3
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

PHI2
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

Xevan
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

Hex
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

PHI1612
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

ProgPow
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

X22i
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

Equihash(210,9)
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

MTP
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

BeamHashII
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

Equihash(192,7)
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt

Equihash(125,4)
 • Hashrate: ??H/s
 • Power: ??watt