การขุด - เครื่องมือคำนวณแฮชโดยใช้ GPU และปริมาณการใช้ไฟฟ้า

คำนวณพลังของการ์ดจอของคุณ (GPU) สำหรับการขุด, พลังการแฮชและปริมาณการใช้ไฟฟ้าในอัลกอริทึมที่แตกต่างกัน

การขุดโดยใช้ GPU

เลือกการ์จอ (GPU) ของคุณและคำนวณพลังการขุดรวมถึงการใช้ปริมาณไฟฟ้าสำหรับการขุดบนอัลกอริทึมที่แตกต่างกัน

อัลกอริทึม

Disable All Enable All

Ethash

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

Ethash4G

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

Zash

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

CryptoNightR

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

RandomX

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

CNHeavy

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

CNFast

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

CNGPU

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

Cuckaroo(d)29

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

CuckooCycle

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

Cuckatoo31

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

Cuckatoo32

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

Cuckarooz29

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

NeoScrypt

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

EquihashZero

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

ZelHash

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

X25X

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

Beam

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

Aion

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

TimeTravel10

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

X16Rv2

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

Lyra2REv3

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

PHI2

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

ProgPow

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

KawPow

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

MTP

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

Equihash(210,9)

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

Equihash(192,7)

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

Equihash(125,4)

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

Autolykos

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

Octopus

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt

Verthash

Hashrate: ??H/s
Power: ??watt