Prometeus (PROM) ประวัติราคา

วิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนและประวัติราคาของ Prometeus PROM ในช่วงเวลาหนึ่งเดือน

$ 574.936M
$ 31.947M
16,450,000
$ 34.95 -12.45%
29.00
0.000625
0.010092
ราคาย้อนหลัง
วันที่ (รายวัน) ราคา (USD) เปลี่ยนแปลง
6/5/21 00:00 $ 38.10 $ -3.953532 (-9.40%)
5/5/21 00:00 $ 42.05 $ -9.749908 (-18.82%)
4/5/21 00:00 $ 51.80 $ -8.766874 (-14.47%)
3/5/21 00:00 $ 60.57 $ -3.750332 (-5.83%)
2/5/21 00:00 $ 64.32 $ 6.42 (11.09%)
1/5/21 00:00 $ 57.90 $ -23.85803 (-29.18%)
30/4/21 00:00 $ 81.76 $ 42.90 (110.41%)