• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 950.222B
  • ปริมาณรวม: $ 257.447B

renBTC (RENBTC) ประวัติราคา

วิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนและประวัติราคาของ renBTC RENBTC ในช่วงเวลาหนึ่งเดือน

$ 525.395M
$ 29.581M
16,334
$ 32,166.73 -0.41%
26,462.26
0.99905
24.16
ราคาย้อนหลัง
วันที่ (รายวัน) ราคา (USD) เปลี่ยนแปลง
27/1/21 00:00 $ 32,234.53 $ 236.33 (0.74%)
26/1/21 00:00 $ 31,998.20 $ -1370.674921 (-4.11%)
25/1/21 00:00 $ 33,368.87 $ 1,208.94 (3.76%)
24/1/21 00:00 $ 32,159.93 $ -153.819805 (-0.48%)
23/1/21 00:00 $ 32,313.75 $ 473.06 (1.49%)
22/1/21 00:00 $ 31,840.69 $ -1131.167705 (-3.43%)
21/1/21 00:00 $ 32,971.86 $ -2162.455807 (-6.15%)