• BTC มีการครอบงำ : 53%
  • ราคาตลาด: 176.254B $
  • ปริมาณรวม: 43.510B $
WAX WAX

WAX

0.088163 $ 1.04%

ราคาตลาด

83.114M $

ปริมาณ(24h)

450.977K $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
Bittrex BTC, ETH 67.15% 175.885K $
Huobi BTC, ETH 25.07% 65.664K $
HitBTC BTC, USD, ETH 3.29% 8.623K $
Bitfinex USD, BTC, ETH 2.68% 7.032K $
Kucoin BTC, ETH 1.81% 4.733K $