• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 66%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 1.041T
  • ปริมาณรวม: $ 135.734B

Aave ราคาปริมาณและคู่การซื้อขายที่มีอยู่

ดูปริมาณของ Aave หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตเคอเรนซี่อื่น ๆ แบบเรียลไทม์

Aave
$ 92.229M
19

คู่เทรดที่รองรับ:

คู่เทรด ปริมาณ 24 ชั่วโมง ราคา 24 ชั่วโมง ราคา
Aave USDC
AUSDC/ETH
$ 48.612M ต่ำ: $ 0.984936
สูง: $ 1.02
$ 1.01 (0.76%)
$ 0.998802
Aave LINK
ALINK/ETH
$ 10.170M ต่ำ: $ 21.22
สูง: $ 23.25
$ 22.00 (-5.17%)
$ 23.20
Aave USDT
AUSDT/ETH
$ 9.670M ต่ำ: $ 0.986029
สูง: $ 1.02
$ 1.01 (1.6%)
$ 0.994765
Aave WBTC
AWBTC/ETH
$ 8.110M ต่ำ: $ 34,378.95
สูง: $ 37,988.08
$ 37,148.04 (4.43%)
$ 35,571.14
Aave YFI
AYFI/ETH
$ 5.551M ต่ำ: $ 36,803.23
สูง: $ 40,085.07
$ 37,680.22 (-2.95%)
$ 38,825.34
Aave TUSD
ATUSD/ETH
$ 4.281M ต่ำ: $ 0.986304
สูง: $ 1.02
$ 1.01 (1.11%)
$ 0.994416
Aave DAI
ADAI/ETH
$ 1.942M ต่ำ: $ 0.985434
สูง: $ 1.02
$ 1.01 (1.32%)
$ 0.995431
Aave BUSD
ABUSD/ETH
$ 1.376M ต่ำ: $ 0.985155
สูง: $ 1.02
$ 1.01 (1.47%)
$ 0.996452
Aave MKR
AMKR/ETH
$ 1.016M ต่ำ: $ 1,383.88
สูง: $ 1,470.24
$ 1,430.19 (-0.06%)
$ 1,431.07
Aave REN
AREN/ETH
$ 996.647K ต่ำ: $ 0.57091
สูง: $ 0.653312
$ 0.590345 (-9.42%)
$ 0.651759
Aave SNX
ASNX/ETH
$ 402.318K ต่ำ: $ 14.71
สูง: $ 16.05
$ 16.27 (4.78%)
$ 15.52
Aave SUSD
ASUSD/ETH
$ 85.208K ต่ำ: $ 0.983675
สูง: $ 1.03
$ 1.01 (0.54%)
$ 1.00
Aave ENJ
AENJ/ETH
$ 7.166K ต่ำ: $ 0.229121
สูง: $ 0.269381
$ 0.238742 (-0.21%)
$ 0.239256
Aave MANA
AMANA/ETH
$ 3.199K ต่ำ: $ 0.10707
สูง: $ 0.118459
$ 0.116663 (5.31%)
$ 0.110783
Aave KNC
AKNC/ETH
$ 3.153K ต่ำ: $ 1.18
สูง: $ 1.39
$ 1.36 (11.45%)
$ 1.22
Aave BAT
ABAT/ETH
$ 2.888K ต่ำ: $ 0.269249
สูง: $ 0.297841
$ 0.279774 (0.43%)
$ 0.278586
Aave ZRX
AZRX/ETH
$ 369 ต่ำ: $ 0.576868
สูง: $ 0.62452
$ 0.586048 (-0.26%)
$ 0.587547