• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 987.087B
  • ปริมาณรวม: $ 252.602B

Bitstamp ราคาปริมาณและคู่การซื้อขายที่มีอยู่

ดูปริมาณของ Bitstamp หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตเคอเรนซี่อื่น ๆ แบบเรียลไทม์

Bitstamp
$ 604.250M
45

คู่เทรดที่รองรับ:

คู่เทรด ปริมาณ 24 ชั่วโมง ราคา 24 ชั่วโมง ราคา
Ethereum
ETH/USD
$ 208.487M ต่ำ: $ 1,298.87
สูง: $ 1,476.06
$ 1,421.53 (1.99%)
$ 1,393.86
Bitcoin
BTC/USD
$ 178.478M ต่ำ: $ 30,960.77
สูง: $ 33,791.11
$ 33,239.77 (2.94%)
$ 32,289.06
Ethereum
ETH/EUR
$ 56.511M ต่ำ: $ 1,298.92
สูง: $ 1,475.97
$ 1,421.56 (1.93%)
$ 1,394.59
Bitcoin
BTC/EUR
$ 55.984M ต่ำ: $ 30,906.80
สูง: $ 33,782.64
$ 33,253.43 (2.89%)
$ 32,320.20
Ripple
XRP/USD
$ 27.415M ต่ำ: $ 0.26843
สูง: $ 0.28139
$ 0.27785 (1.54%)
$ 0.27364
Ethereum
ETH/BTC
$ 20.617M ต่ำ: $ 1,239.06
สูง: $ 1,518.23
$ 1,421.00 (2.06%)
$ 1,392.37
ChainLink
LINK/USD
$ 12.121M ต่ำ: $ 23.20
สูง: $ 25.98
$ 24.92 (-0.08%)
$ 24.94
Stellar
XLM/USD
$ 5.378M ต่ำ: $ 0.26271
สูง: $ 0.28311
$ 0.27468 (1.09%)
$ 0.27172
Ripple
XRP/EUR
$ 4.743M ต่ำ: $ 0.268078
สูง: $ 0.281616
$ 0.27833 (1.77%)
$ 0.273495
Litecoin
LTC/USD
$ 4.076M ต่ำ: $ 133.82
สูง: $ 147.60
$ 144.66 (2.56%)
$ 141.05
ChainLink
LINK/EUR
$ 4.002M ต่ำ: $ 23.20
สูง: $ 25.86
$ 24.98 (0.54%)
$ 24.84
Bitcoin Cash
BCH/USD
$ 3.590M ต่ำ: $ 422.43
สูง: $ 457.58
$ 453.49 (3.02%)
$ 440.20
Litecoin
LTC/EUR
$ 3.548M ต่ำ: $ 133.80
สูง: $ 147.75
$ 144.69 (2.38%)
$ 141.33
Stellar
XLM/EUR
$ 1.948M ต่ำ: $ 0.262416
สูง: $ 0.284079
$ 0.275563 (1.31%)
$ 0.271998
Bitcoin Cash
BCH/EUR
$ 1.922M ต่ำ: $ 420.92
สูง: $ 457.68
$ 453.56 (2.6%)
$ 442.05
Ripple
XRP/BTC
$ 1.694M ต่ำ: $ 0.256665
สูง: $ 0.293645
$ 0.27722 (1.13%)
$ 0.274134
OMG Network
OMG/EUR
$ 1.683M ต่ำ: $ 3.45
สูง: $ 3.78
$ 3.61 (0.48%)
$ 3.59
Bitcoin
BTC/GBP
$ 1.440M ต่ำ: $ 29,478.56
สูง: $ 32,025.46
$ 31,647.60 (2.89%)
$ 30,757.71
ChainLink
LINK/BTC
$ 1.362M ต่ำ: $ 22.60
สูง: $ 26.69
$ 24.94 (-0.08%)
$ 24.96
Ripple
XRP/GBP
$ 1.348M ต่ำ: $ 0.255177
สูง: $ 0.266169
$ 0.263414 (1.23%)
$ 0.260205
OMG Network
OMG/USD
$ 1.247M ต่ำ: $ 3.46
สูง: $ 3.78
$ 3.63 (0.28%)
$ 3.62
ChainLink
LINK/ETH
$ 848.999K ต่ำ: $ 22.08
สูง: $ 27.45
$ 24.85 (-1.95%)
$ 25.34
USD Coin
USDC/USD
$ 831.248K ต่ำ: $ 0.99895
สูง: $ 1.00
$ 0.99983 (0.04%)
$ 0.99941
Ethereum
ETH/GBP
$ 823.725K ต่ำ: $ 1,236.94
สูง: $ 1,393.23
$ 1,356.97 (3.21%)
$ 1,314.82
Bitcoin
BTC/USDC
$ 682.528K ต่ำ: $ 30,946.47
สูง: $ 33,787.25
$ 33,309.34 (2.91%)
$ 32,366.89
Litecoin
LTC/BTC
$ 612.718K ต่ำ: $ 132.30
สูง: $ 151.72
$ 144.58 (2.24%)
$ 141.41
Euro
EUR/USD
$ 435.743K ต่ำ: $ 1.21
สูง: $ 1.22
$ 1.22 (0.15%)
$ 1.22
Bitcoin Cash
BCH/BTC
$ 427.528K ต่ำ: $ 413.29
สูง: $ 470.22
$ 453.02 (2.79%)
$ 440.73
Stellar
XLM/BTC
$ 416.601K ต่ำ: $ 0.251711
สูง: $ 0.291279
$ 0.274561 (0.99%)
$ 0.271874
Litecoin
LTC/GBP
$ 356.732K ต่ำ: $ 128.89
สูง: $ 139.81
$ 137.13 (1.77%)
$ 134.74
USD Coin
USDC/EUR
$ 321.963K ต่ำ: $ 0.99621
สูง: $ 1.00
$ 1.00 (0.02%)
$ 1.00
Ethereum
ETH/USDC
$ 305.016K ต่ำ: $ 1,302.40
สูง: $ 1,476.52
$ 1,434.07 (2.27%)
$ 1,402.17
Paxos Standard
PAX/USD
$ 193.516K ต่ำ: $ 0.99778
สูง: $ 1.00
$ 0.99825 (-0.17%)
$ 0.9999
OMG Network
OMG/BTC
$ 92.088K ต่ำ: $ 3.33
สูง: $ 3.91
$ 3.57 (-1.27%)
$ 3.62
Stellar
XLM/GBP
$ 91.858K ต่ำ: $ 0.252488
สูง: $ 0.266338
$ 0.261232 (0.02%)
$ 0.26118
ChainLink
LINK/GBP
$ 77.424K ต่ำ: $ 22.28
สูง: $ 24.00
$ 23.67 (-0.44%)
$ 23.78
Ethereum
ETH/PAX
$ 47.997K ต่ำ: $ 1,319.63
สูง: $ 1,470.97
$ 1,426.50 (1.9%)
$ 1,399.86
Bitcoin Cash
BCH/GBP
$ 42.380K ต่ำ: $ 405.13
สูง: $ 432.87
$ 429.13 (1.57%)
$ 422.52
Paxos Standard
PAX/EUR
$ 40.801K ต่ำ: $ 0.995359
สูง: $ 1.00
$ 1.00 (0.16%)
$ 0.998721
Bitcoin
BTC/PAX
$ 5.449K ต่ำ: $ 31,809.31
สูง: $ 33,606.74
$ 33,325.01 (3.14%)
$ 32,310.34
Ripple
XRP/PAX
$ 1.071K ต่ำ: $ 0.268682
สูง: $ 0.279234
$ 0.278562 (-0.17%)
$ 0.279022
OMG Network
OMG/GBP
$ 39 ต่ำ: $ 3.07
สูง: $ 3.07
$ 3.07 (3.06%)
$ 2.98