• BTC มีการครอบงำ : 67%
  • ราคาตลาด: 214.092B $
  • ปริมาณรวม: 55.305B $

Gemini ราคาปริมาณและคู่การซื้อขายที่มีอยู่

ดูปริมาณของ Gemini หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลอื่น ๆ แบบเรียลไทม์

Gemini
10.300M $
15

คู่ที่มีอยู่:

คู่ ปริมาณ 24h ราคา 24h ราคา
Bitcoin
BTC/USD
7.726M $ ต่ำ: 7,960.68 $
สูง: 7,960.67 $
7,960.68 $ (-1.41%)
8,074.42 $
Ethereum
ETH/USD
1.772M $ ต่ำ: 173.21 $
สูง: 173.09 $
172.96 $ (-2.45%)
177.30 $
Litecoin
LTC/USD
359.680K $ ต่ำ: 53.33 $
สูง: 53.29 $
53.25 $ (-3.11%)
54.96 $
Ethereum
ETH/BTC
221.148K $ ต่ำ: 173.38 $
สูง: 173.22 $
173.46 $ (-1.99%)
176.99 $
Zcash
ZEC/USD
93.434K $ ต่ำ: 35.90 $
สูง: 35.86 $
35.92 $ (-0.72%)
36.18 $
Bitcoin Cash
BCH/BTC
60.832K $ ต่ำ: 212.79 $
สูง: 212.07 $
213.11 $ (-2.65%)
218.90 $
Bitcoin Cash
BCH/USD
59.397K $ ต่ำ: 212.49 $
สูง: 212.07 $
212.03 $ (-4.01%)
220.89 $
Zcash
ZEC/BTC
5.293K $ ต่ำ: 35.98 $
สูง: 35.82 $
36.14 $ (-1.19%)
36.58 $
Litecoin
LTC/BTC
2.052K $ ต่ำ: 53.42 $
สูง: 53.26 $
53.34 $ (-2.86%)
54.91 $
Litecoin
LTC/ETH
628 $ ต่ำ: 53.44 $
สูง: 53.07 $
53.62 $ (-0.23%)
53.74 $
Zcash
ZEC/ETH
123 $ ต่ำ: 36.01 $
สูง: 35.73 $
36.39 $ (0.27%)
36.29 $