• BTC มีการครอบงำ : 70%
  • ราคาตลาด: 260.640B $
  • ปริมาณรวม: 49.256B $

Gemini ราคาปริมาณและคู่การซื้อขายที่มีอยู่

ดูปริมาณของ Gemini หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลอื่น ๆ แบบเรียลไทม์

Gemini
15.517M $
15

คู่ที่มีอยู่:

คู่ ปริมาณ 24h ราคา 24h ราคา
Bitcoin
BTC/USD
11.318M $ ต่ำ: 10,175.05 $
สูง: 10,175.04 $
10,175.03 $ (-1.3%)
10,309.02 $
Ethereum
ETH/USD
3.010M $ ต่ำ: 198.13 $
สูง: 198.11 $
198.11 $ (2.25%)
193.75 $
Ethereum
ETH/BTC
404.315K $ ต่ำ: 198.31 $
สูง: 198.11 $
197.80 $ (1.9%)
194.12 $
Litecoin
LTC/USD
394.368K $ ต่ำ: 72.74 $
สูง: 72.73 $
72.75 $ (2.49%)
70.98 $
Bitcoin Cash
BCH/USD
170.360K $ ต่ำ: 307.73 $
สูง: 307.17 $
307.68 $ (0.27%)
306.85 $
Zcash
ZEC/USD
137.541K $ ต่ำ: 47.97 $
สูง: 47.90 $
47.91 $ (-1.8%)
48.79 $
Litecoin
LTC/BTC
42.184K $ ต่ำ: 72.85 $
สูง: 72.65 $
71.73 $ (0.12%)
71.65 $
Bitcoin Cash
BCH/BTC
22.449K $ ต่ำ: 307.80 $
สูง: 307.08 $
305.05 $ (-1.07%)
308.34 $
Zcash
ZEC/BTC
11.601K $ ต่ำ: 48.13 $
สูง: 47.72 $
48.03 $ (-0.88%)
48.45 $
Litecoin
LTC/ETH
4.603K $ ต่ำ: 72.85 $
สูง: 72.57 $
73.30 $ (-0.05%)
73.33 $
Bitcoin Cash
BCH/ETH
829 $ ต่ำ: 309.91 $
สูง: 305.88 $
306.91 $ (-0.76%)
309.26 $
Litecoin
LTC/BCH
297 $ ต่ำ: 73.18 $
สูง: 72.25 $
71.63 $ (0.23%)
71.47 $
Zcash
ZEC/BCH
151 $ ต่ำ: 48.22 $
สูง: 47.73 $
48.40 $ (1.82%)
47.53 $