• BTC มีการครอบงำ : 58%
  • ราคาตลาด: 284.249B $
  • ปริมาณรวม: 67.866B $

Gemini ราคาปริมาณและคู่การซื้อขายที่มีอยู่

ดูปริมาณของ Gemini หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลอื่น ๆ แบบเรียลไทม์

Gemini
28.298M $
15

คู่ที่มีอยู่:

คู่ ปริมาณ 24h ราคา 24h ราคา
Bitcoin
BTC/USD
22.413M $ ต่ำ: 9,344.84 $
สูง: 9,344.83 $
9,343.88 $ (3.32%)
9,043.45 $
Ethereum
ETH/USD
2.810M $ ต่ำ: 273.71 $
สูง: 273.63 $
273.86 $ (2.43%)
267.37 $
Zcash
ZEC/USD
920.329K $ ต่ำ: 100.89 $
สูง: 100.75 $
100.21 $ (6.27%)
94.30 $
Litecoin
LTC/USD
830.229K $ ต่ำ: 133.80 $
สูง: 133.61 $
133.60 $ (-1.61%)
135.78 $
Ethereum
ETH/BTC
479.891K $ ต่ำ: 273.90 $
สูง: 273.62 $
274.71 $ (2.8%)
267.23 $
Bitcoin Cash
BCH/USD
399.774K $ ต่ำ: 433.03 $
สูง: 432.20 $
433.07 $ (0.96%)
428.96 $
Litecoin
LTC/BTC
239.794K $ ต่ำ: 133.82 $
สูง: 133.54 $
133.80 $ (-1.03%)
135.20 $
Litecoin
LTC/ETH
92.668K $ ต่ำ: 133.79 $
สูง: 133.53 $
134.82 $ (0.85%)
133.69 $
Zcash
ZEC/BTC
57.468K $ ต่ำ: 101.02 $
สูง: 100.55 $
100.17 $ (6.4%)
94.14 $
Bitcoin Cash
BCH/BTC
45.254K $ ต่ำ: 433.23 $
สูง: 431.92 $
433.37 $ (1.7%)
426.13 $
Zcash
ZEC/ETH
5.152K $ ต่ำ: 100.97 $
สูง: 100.48 $
102.62 $ (11.54%)
92.00 $
Zcash
ZEC/BCH
3.707K $ ต่ำ: 102.63 $
สูง: 98.93 $
95.06 $ (1.89%)
93.30 $
Litecoin
LTC/BCH
872 $ ต่ำ: 170.05 $
สูง: 132.47 $
134.86 $ (-0.67%)
135.77 $
Bitcoin Cash
BCH/ETH
100 $ ต่ำ: 433.67 $
สูง: 431.62 $
438.04 $ (4.32%)
419.90 $
Zcash
ZEC/LTC
26 $ ต่ำ: 126.98 $
สูง: 33.67 $
95.39 $ (179.9%)
34.08 $