• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 936.011B
  • ปริมาณรวม: $ 207.903B

Aave (AAVE) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Aave AAVE

$ 223.16 18.86%
183.46
0.006995
0.180172
การสนทนา