• BTC มีการครอบงำ : 53%
  • ราคาตลาด: 176.388B $
  • ปริมาณรวม: 43.621B $
ABBC Coin ABBC

ABBC Coin

0.16714 $ 2.77%

ราคาตลาด

84.419M $

ปริมาณ(24h)

51.463M $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
LBank BTC 47.81% 5.514M $
Bit-Z BTC, ETH 31.49% 3.631M $
Idax BTC 20.7% 2.387M $