• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 64%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 960.036B
  • ปริมาณรวม: $ 328.814B

AdEx (ADX) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ AdEx ADX

$ 0.399984 3.02%
0.329254
0.00001202
0.000317
การสนทนา