• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 64%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 941.306B
  • ปริมาณรวม: $ 206.550B

Ampleforth (AMPL) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Ampleforth AMPL

$ 0.95754 2.28%
0.786778
0.00002979
0.000764
การสนทนา