• BTC มีการครอบงำ : 53%
  • ราคาตลาด: 176.284B $
  • ปริมาณรวม: 43.510B $
Aurora AOA

Aurora

0.018123 $ 6.17%

ราคาตลาด

118.568M $

ปริมาณ(24h)

3.038M $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
Kucoin BTC, ETH 99.94% 256.804K $
Livecoin BTC, ETH 0.06% 166 $