• BTC มีการครอบงำ : 53%
  • ราคาตลาด: 176.245B $
  • ปริมาณรวม: 43.510B $
Ark ARK

Ark

0.634772 $ 0.14%

ราคาตลาด

69.640M $

ปริมาณ(24h)

971.575K $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
Binance BTC, ETH 81.68% 541.291K $
Bittrex BTC 9.14% 60.558K $
OKEx BTC, USDT, ETH 8.77% 58.135K $
Bit-Z BTC 0.18% 1.224K $
COSS COSS, XRP, USDT, USD, TUSD, ETH, BTC 0.15% 984 $
Livecoin BTC, ETH, USD 0.08% 520 $