• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 944.947B
  • ปริมาณรวม: $ 257.447B

Avalanche (AVAX) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Avalanche AVAX

$ 11.67 -6.23%
9.60
0.000364
0.008842
การสนทนา