• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 65%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 1.031T
  • ปริมาณรวม: $ 237.067B

Bitcoiin (B2G) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Bitcoiin B2G

$ 3.00 0.24%
2.48
0.00008289
0.002277
การสนทนา