• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 934.603B
  • ปริมาณรวม: $ 206.550B

Band Protocol (BAND) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Band Protocol BAND

$ 9.72 15.30%
7.98
0.000305
0.007772
การสนทนา