• BTC มีการครอบงำ : 53%
  • ราคาตลาด: 176.271B $
  • ปริมาณรวม: 43.510B $
Bitcoin Diamond BCD

Bitcoin Diamond

1.12 $ 3.43%

ราคาตลาด

171.746M $

ปริมาณ(24h)

7.553M $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
OKEx USDT, BTC 87.16% 4.760M $
Binance BTC, ETH 10.12% 552.980K $
Huobi BTC 1.58% 86.470K $
HitBTC BTC, USD 1.13% 61.570K $
Kucoin BTC, ETH 0% 209 $
ZB-COM USDT, QC, BTC 0% 186 $