• BTC มีการครอบงำ : 53%
  • ราคาตลาด: 174.866B $
  • ปริมาณรวม: 44.240B $
Bytecoin BCN

Bytecoin

0.000921 $ -1.22%

ราคาตลาด

169.592M $

ปริมาณ(24h)

191.827K $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
HitBTC BTC, USD, ETH, EOS 94.5% 180.495K $
Poloniex BTC, XMR 5.5% 10.495K $