• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 65%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 1.055T
  • ปริมาณรวม: $ 246.709B

Buggyra Coin Zero (BCZERO) ตลาดแลกเปลี่ยน

List of trading platforms with market share chart to trade Buggyra Coin Zero BCZERO.

$ 119.446M
??
2,010,775,988
$ 0.059403 230.27%
0.049033
0.0000016
0.00004341
Market Share

ชาร์ตส่วนแบ่งการตลาดของแพลตฟอร์มการเทรด

ตลาดแลกเปลี่ยน
ตลาด คู่เทรด ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ (24h)