• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 65%
  • มูลค่ารวมของตลาด: 265.599B $
  • ปริมาณรวม: 101.868B $

Bankex (BKX) ราคาและข้อมูลอื่น ๆ

ติดตามราคา Bankex แบบเรียลไทม์, ชาร์ตประวัติราคา BKX และข้อมูลอื่นๆ

2.280M $
0 $
400,000,000
0.0057 $ 177.77%

0.005132

0.0000006

0.00002438

ข้อมูล

ซัพพลายสูดสุด, ซัพพลายหมุนเวียน, ปริมาณ, ราคาสูงที่สุดตลอดกาล, เทเลแกรม ฯลฯ

อันดับในตลาด #370
ซัพพลายทั้งหมด 400M
ซัพพลายหมุนเวียน 400M
ปริมาณ(24h) 0 $
ข้อมูล

...

ราคาสูงที่สุดตลอดกาล 0.8601 $
ผลตอบแทนการลงทุน -99.34%
% ซัพพลายหมุนเวียน 100%
Site ลิงค์
Explorer ลิงค์
Whitepaper ลิงค์
เครื่องมือแปลงสกุลเงิน

แปลงราคา Bankex เป็น USD, EUR, GBP, JPY และอื่น ๆ

รายละเอียด
กำลังเขียน ...