• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 936.943B
  • ปริมาณรวม: $ 206.550B

Bancor (BNT) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Bancor BNT

$ 1.76 4.19%
1.45
0.0000551
0.001405
การสนทนา