• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 931.422B
  • ปริมาณรวม: $ 249.620B

BQT (BQTX) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ BQT BQTX

$ 0.203879 6,660.56%
0.168181
0.00000646
0.000157
การสนทนา