Bitcoin (BTC) ประวัติราคา

วิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนและประวัติราคาของ Bitcoin BTC ในช่วงเวลาหนึ่งเดือน

$ 889.080B
$ 54.105B
18,711,575
$ 47,514.99 -3.07%
39,208.32
1.00
13.16
ราคาย้อนหลัง
วันที่ (รายวัน) ราคา (USD) เปลี่ยนแปลง
16/5/21 00:00 $ 48,544.17 $ -270.003953 (-0.55%)
15/5/21 00:00 $ 48,814.18 $ -1308.295042 (-2.61%)
14/5/21 00:00 $ 50,122.47 $ 319.22 (0.64%)
13/5/21 00:00 $ 49,803.25 $ -6072.695639 (-10.87%)
12/5/21 00:00 $ 55,875.94 $ 72.54 (0.13%)
11/5/21 00:00 $ 55,803.40 $ -1882.561806 (-3.26%)
10/5/21 00:00 $ 57,685.97 $ -250.673174 (-0.43%)