• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 66%
  • มูลค่ารวมของตลาด: 244.834B $
  • ปริมาณรวม: 108.953B $

Bitcoin Private (BTCP) ราคาและข้อมูลอื่น ๆ

ติดตามราคา Bitcoin Private แบบเรียลไทม์, ชาร์ตประวัติราคา BTCP และข้อมูลอื่นๆ

5.778M $
3.740K $
4,785,761
1.21 $ 0.00%

1.11

0.000138

0.005957

ข้อมูล

ซัพพลายสูดสุด, ซัพพลายหมุนเวียน, ปริมาณ, ราคาสูงที่สุดตลอดกาล, เทเลแกรม ฯลฯ

อันดับในตลาด #116
ซัพพลายสูดสุด 22.874M
ซัพพลายทั้งหมด 22.815M
ซัพพลายหมุนเวียน 4.786M
ปริมาณ(24h) 3.740K $
Volume (7D) 27.638K $
Volume (30D) 112.145K $
ข้อมูล

...

ราคาสูงที่สุดตลอดกาล 51.46 $
ผลตอบแทนการลงทุน -96.77%
% ซัพพลายหมุนเวียน 20.92%
Site ลิงค์
Explorer ลิงค์
Whitepaper ลิงค์
เครื่องมือแปลงสกุลเงิน

แปลงราคา Bitcoin Private เป็น USD, EUR, GBP, JPY และอื่น ๆ

รายละเอียด
กำลังเขียน ...