• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 66%
  • มูลค่ารวมของตลาด: 260.886B $
  • ปริมาณรวม: 98.492B $

Cardstack (CARD) Social

ติดตามราคา Cardstack แบบเรียลไทม์, ชาร์ตประวัติราคา CARD และข้อมูลอื่นๆ

2.306M $
71.880K $
2,359,950,903
สื่อสังคม