• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 66%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 1.037T
  • ปริมาณรวม: $ 236.225B

Celsius (CEL) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Celsius CEL

$ 4.86 3.00%
4.02
0.000133
0.003662
การสนทนา