• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 960.845B
  • ปริมาณรวม: $ 262.223B

Celo (CELO) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Celo CELO

$ 3.12 -0.64%
2.57
0.00009631
0.002283
การสนทนา