• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 950.286B
  • ปริมาณรวม: $ 258.131B

SwissBorg (CHSB) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ SwissBorg CHSB

$ 0.425862 37.72%
0.350339
0.00001324
0.000319
การสนทนา