• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: 571.848B $
  • ปริมาณรวม: 238.665B $

Own (CHX) ราคาและข้อมูลอื่น ๆ

ติดตามราคา Own แบบเรียลไทม์, ชาร์ตประวัติราคา CHX และข้อมูลอื่นๆ

14.695M $
402.883K $
99,719,012
0.147364 $ 0.00%
0.122394
0.00000765
0.000245
ข้อมูล

ซัพพลายสูดสุด, ซัพพลายหมุนเวียน, ปริมาณ, ราคาสูงที่สุดตลอดกาล, เทเลแกรม ฯลฯ

อันดับในตลาด #260
ซัพพลายทั้งหมด 168.957M
ซัพพลายหมุนเวียน 99.719M
ปริมาณ(24h) 402.883K $
Volume (7D) 2.445M $
Volume (30D) 9.692M $
ข้อมูล

...

ราคาสูงที่สุดตลอดกาล 0.339997 $
ผลตอบแทนการลงทุน 494.76%
% ซัพพลายหมุนเวียน 59.02%
Site ลิงค์
Explorer ลิงค์
Whitepaper ลิงค์
เครื่องมือแปลงสกุลเงิน

แปลงราคา Own เป็น USD, EUR, GBP, JPY และอื่น ๆ

รายละเอียด
กำลังเขียน ...