• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 59%
  • มูลค่ารวมของตลาด: 326.499B $
  • ปริมาณรวม: 128.046B $

e-Gulden (EFL) ราคาและข้อมูลอื่น ๆ

ติดตามราคา e-Gulden แบบเรียลไทม์, ชาร์ตประวัติราคา EFL และข้อมูลอื่นๆ

384.010K $
22 $
17,141,837
0.022402 $ 0.00%

0.019061

0.00000213

0.00006481

ข้อมูล

ซัพพลายสูดสุด, ซัพพลายหมุนเวียน, ปริมาณ, ราคาสูงที่สุดตลอดกาล, เทเลแกรม ฯลฯ

อันดับในตลาด #362
ซัพพลายสูดสุด 21M
ซัพพลายทั้งหมด 20.964M
ซัพพลายหมุนเวียน 17.142M
ปริมาณ(24h) 22 $
Volume (7D) 841 $
Volume (30D) 2.396K $
ข้อมูล

...

ราคาสูงที่สุดตลอดกาล 0.081812 $
ผลตอบแทนการลงทุน -70.80%
% ซัพพลายหมุนเวียน 81.63%
Site ลิงค์
Explorer ลิงค์
เครื่องมือแปลงสกุลเงิน

แปลงราคา e-Gulden เป็น USD, EUR, GBP, JPY และอื่น ๆ

รายละเอียด
กำลังเขียน ...