• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 66%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 1.041T
  • ปริมาณรวม: $ 133.569B

Elrond (EGLD) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Elrond EGLD

$ 39.33 4.06%
32.50
0.001069
0.029833
การสนทนา