• BTC มีการครอบงำ : 56%
  • ราคาตลาด: 172.517B $
  • ปริมาณรวม: 48.727B $
Factom FCT

Factom

8.63 $ -9.29%

ราคาตลาด

81.454M $

ปริมาณ(24h)

339.040K $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
Poloniex BTC 67.29% 206.042K $
Bittrex BTC 32.71% 100.167K $