• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: 269.925B $
  • ปริมาณรวม: 58.599B $

Friendz (FDZ) Social

ติดตามราคา Friendz แบบเรียลไทม์, ชาร์ตประวัติราคา FDZ และข้อมูลอื่นๆ

271.807K $
73.052K $
522,826,296
สื่อสังคม