Fantom (FTM) ประวัติราคา

วิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนและประวัติราคาของ Fantom FTM ในช่วงเวลาหนึ่งเดือน

$ 2.080B
$ 1.107B
2,545,006,273
$ 0.817121 38.02%
0.667735
0.00001602
0.000502
ราคาย้อนหลัง
วันที่ (รายวัน) ราคา (USD) เปลี่ยนแปลง
25/2/21 00:00 $ 0.732428 $ 0.183247 (33.37%)
24/2/21 00:00 $ 0.549182 $ 0.126492 (29.93%)
23/2/21 00:00 $ 0.42269 $ 0.038148 (9.92%)
22/2/21 00:00 $ 0.384542 $ 0.088416 (29.86%)
21/2/21 00:00 $ 0.296126 $ 0.040676 (15.92%)
20/2/21 00:00 $ 0.25545 $ 0.047775 (23.00%)
19/2/21 00:00 $ 0.207675 $ 0.006385 (3.17%)