• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 942.553B
  • ปริมาณรวม: $ 206.391B

FTX Token (FTT) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ FTX Token FTT

$ 9.82 1.56%
8.07
0.000306
0.007808
การสนทนา