• BTC มีการครอบงำ : 53%
  • ราคาตลาด: 176.245B $
  • ปริมาณรวม: 43.510B $
DAOstack GEN

DAOstack

0.201123 $ -93.32%

ราคาตลาด

7.795M $

ปริมาณ(24h)

78.754K $

ส่วนแบ่งการตลาด
ส่วนแบ่งการตลาดผังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
แลกเปลี่ยน
ตลาดการค้า คู่การค้า ส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณ(24h)
Bitfinex ETH, USD 100% 3.817K $