• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 61%
  • มูลค่ารวมของตลาด: 383.010B $
  • ปริมาณรวม: 142.863B $

GIVLY Coin (GIV) ราคาและข้อมูลอื่น ๆ

ติดตามราคา GIVLY Coin แบบเรียลไทม์, ชาร์ตประวัติราคา GIV และข้อมูลอื่นๆ

0 $
0 $
0.000000
0.007894 $ 4.01%

0.00664

0.00000062

0.00002033

ข้อมูล

ซัพพลายสูดสุด, ซัพพลายหมุนเวียน, ปริมาณ, ราคาสูงที่สุดตลอดกาล, เทเลแกรม ฯลฯ

อันดับในตลาด #608
ซัพพลายสูดสุด 1B
ซัพพลายทั้งหมด 1B
ซัพพลายหมุนเวียน 0
ปริมาณ(24h) 0 $
Volume (7D) 4.475K $
Volume (30D) 25.691K $
ข้อมูล

...

ราคาสูงที่สุดตลอดกาล 0.142788 $
ผลตอบแทนการลงทุน -65.95%
% ซัพพลายหมุนเวียน 0%
Site ลิงค์
Explorer ลิงค์
Telegram ลิงค์
เครื่องมือแปลงสกุลเงิน

แปลงราคา GIVLY Coin เป็น USD, EUR, GBP, JPY และอื่น ๆ

รายละเอียด
giv_main_description