• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 942.921B
  • ปริมาณรวม: $ 206.391B

Gnosis (GNO) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Gnosis GNO

$ 107.38 1.77%
88.23
0.00334
0.085308
การสนทนา