• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 956.136B
  • ปริมาณรวม: $ 262.238B

The Graph (GRT) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ The Graph GRT

$ 0.53304 0.50%
0.438117
0.00001652
0.000395
การสนทนา