• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 59%
  • มูลค่ารวมของตลาด: 329.148B $
  • ปริมาณรวม: 120.787B $

GXChain (GXS) Social

ติดตามราคา GXChain แบบเรียลไทม์, ชาร์ตประวัติราคา GXS และข้อมูลอื่นๆ

30.771M $
1.698M $
60,000,000
สื่อสังคม