• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 66%
  • มูลค่ารวมของตลาด: 245.470B $
  • ปริมาณรวม: 109.764B $

GXChain (GXS) Social

ติดตามราคา GXChain แบบเรียลไทม์, ชาร์ตประวัติราคา GXS และข้อมูลอื่นๆ

28.046M $
1.698M $
60,000,000
สื่อสังคม