• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 64%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 949.058B
  • ปริมาณรวม: $ 206.117B

HedgeTrade (HEDG) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ HedgeTrade HEDG

$ 1.65 -5.25%
1.35
0.00005094
0.0013
การสนทนา