• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 63%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 940.594B
  • ปริมาณรวม: $ 206.117B

HEX (HEX) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ HEX HEX

$ 0.007845 3.38%
0.006448
0.00000024
0.00000622
การสนทนา