• ส่วนแบ่งการคลาดของ BTC: 64%
  • มูลค่ารวมของตลาด: $ 942.263B
  • ปริมาณรวม: $ 222.668B

Handshake (HNS) การสนทนา

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคุณในส่วนการอภิปรายของ Handshake HNS

$ 0.132077 2.14%
0.108426
0.00000408
0.000105
การสนทนา